Δισκοπάθεια-Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου

Εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου. Η εκφύλιση είναι μια διαδικασία στην οποία η χρήση και η φθορά της σπονδυλικής στήλης προκαλούν την επιδείνωση της κατάστασης του δίσκου. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος υφίσταται διαφορετικές μορφές επιβάρυνσης κατά την καθημερινή χρήση της μέσης μας. Σε γενικές γραμμές ο δίσκος δρα ως απορροφητής κραδασμών. Η κάμψη του κορμού είναι μία κίνηση που έχει ως αποτέλεσμα τη συμπίεση του δίσκου. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια μικροτραυματισμών οδηγούν το δίσκο στο να γίνει σκληρός και στο να χάσει την ικανότητά του να δρα ως απορροφητής κραδασμών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι ο δίσκος να καταρρεύσει εντελώς και να καταστραφεί. Οι αιτιολογικοί παράγοντες για την εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι α) στροφική κάκωση, β) συμπιεστικές δυνάμεις, γ)κάκωση του δίσκου από συνεχείς δονήσεις ( οδήγηση), δ)ορμονικοί παράγοντες, ε)κάπνισμα, στ) ανοσολογικοί παράγοντες, ζ) κληρονομικότητα και η) μεγάλη ηλικία. Το κύριο σύμπτωμα της πάθησης είναι η οσφυαλγία.

Δημιουργία οστεοφύτων. Η δημιουργία οστεοφύτων αποτελεί την προσπάθεια του οργανισμού να ανταποκριθεί στην εκφύλιση του δίσκου και να αντισταθμίσει την απώλεια. Τα οστεόφυτα αναπτύσσονται τόσο γύρω από το δίσκο όσο και γύρω από τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις. Επίσης οστεόφυτα είναι δυνατό να αναπτυχθούν και γύρω από τα σπονδυλικά νεύρα με πρόκληση πίεσης σε αυτά. Τα οστεόφυτα στην οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης, τα οποία αποκαλύπτονται με ακτινογραφίες που γίνονται ύστερα από έντονο πόνο στις περιοχές αυτές, είναι δυνατόν να γεφυρώνουν τους γειτονικούς σπονδύλους. Τα κύρια συμπτώματα είναι οσφυαλγία, μείωση του εύρους κίνησης στις κινήσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Εάν υπάρχει πίεση νεύρου δημιουργούνται μουδιάσματα στα κάτω άκρα, υπαισθησία ή και απώλεια αίσθησης και τέλος αδυναμία των μυών του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.

diskokili1Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. Λόγω της εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου πολύ εύκολα μπορεί με αφορμή την απότομη ανύψωση βάρους ή ακόμη και την απλή κάμψη της σπονδυλικής στήλης, από βήχα ή φτέρνισμα να προκληθεί μετατόπιση και προβολή του πηκτοειδή πυρήνα διαμέσου του ινώδη δακτυλίου προς το σπονδυλικό σωλήνα και τα νεύρα(δισκοκήλη). Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε αυτή την περίπτωση είναι: οσφυαλγία ή οσφυοισχιαλγία και σε περίπτωση πίεσης νευρικής ρίζας μουδιάσματα στα κάτω άκρα,υπαισθησία ή και απώλεια αίσθησης και τέλος αδυναμία των μυών του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.

Οσφυϊκή σπονδυλική στένωση. Η σπονδυλική στένωση είναι μία πάθηση που προκαλείται από σταδιακή στένωση του σπονδυλικού σωλήνα. Αυτή η στένωση προκαλείται συνήθως από εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αρθρώσεων, των συνδέσμων και των μεσοσπονδυλίων δίσκων της σπονδυλικής στήλης που έχουν σαν αποτέλεσμα υπερτροφία και ελάττωση του χώρου που είναι διαθέσιμος για τα νεύρα. Οι κύριοι τύποι στένωσης περιλαμβάνουν: α) Στένωση τρημάτων: όπως η ρίζα του νεύρου εξέρχεται του σωλήνα μέσω του σπονδυλικού τρήματος, ένα οστεόφυτο μπορεί να πιέσει τη νευρική ρίζα. Αυτός ο τύπος στένωσης ονομάζεται πλάγια σπονδυλική στένωση και είναι η συχνότερη μορφή σπονδυλικής στένωσης. β) Κεντρική στένωση: μία στένωση του κεντρικού σωλήνα, στην οσφυϊκή περιοχή. Μπορεί και να συμπιέζει το κατώτερο μέρος του νωτιαίου μυελού(ιππουρίδα ή μυελικός κώνος). γ) Άνω πλάγια στένωση. Αφού το νεύρο έχει εξέλθει του σπονδυλικού σωλήνα μπορεί επίσης να συμπιεστεί στο εξωτερικό της σπονδυλικής στήλης είτε από οστεόφυτο είτε από εξόγκωμα δίσκου.

Στένωση σπονδυλικού σωλήνα Τα συνήθη συμπτώματα είναι πόνος(στην περιοχή των γλουτών, στους μηρούς και στις γάμπες, στο ένα ή και τα δύο κάτω άκρα) που χειροτερεύει με την ορθοστασία και το περπάτημα(διαλείπουσα χωλότητα). Εκτός από πόνο οι ασθενείς μπορεί να έχουν μούδιασμα στις ίδιες περιοχές καθώς και μυϊκή αδυναμία κατά την ορθοστασία ή το περπάτημα. Σύνδρομο Facet. Οι μεταβολές στη σύσταση του δίσκου που συμβαίνουν αναπόφευκτα με το πέρασμα του χρόνου οδηγούν σε προοδευτική στένωση των μεσοσπονδύλιων διαστημάτων, πράγμα που προκαλεί διαταραχή στην αρμονική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις αρθρικές αποφύσεις των σπονδύλων, με αποτέλεσμα ανώμαλη προστριβή και ανάπτυξη αρθρίτιδας. Λειτουργική αστάθεια. Η οποία δημιουργείται από την εκφύλιση της οσφυϊκής μοίρας και δεν συνοδεύεται από δομικές αλλαγές στην λειτουργική μονάδα. Οργανική αστάθεια. Ονομάζεται η αστάθεια που δημιουργείται λόγω εκφυλισμού της οσφυϊκής μοίρας, συνοδεύεται από δομικές αλλαγές στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σπονδυλολίσθηση. Σπονδυλολίσθηση. Ονομάζεται η μετατόπιση της σπονδυλικής στήλης πάνω σε ένα σπόνδυλο, συνήθως τον Ο5 και σπανιότερα τον Ο4. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι οσφυαλγία σπανίως και ισχιαλγία.

Για συνέχεια πατήστε εδώ