Τεχνικές

Η θεραπευτική μέθοδος P.N.F  Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση
Η Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση (PNF) είναι κάτι παραπάνω από μία τεχνική, είναι μία φιλοσοφία θεραπείας. Βάση αυτής της φιλοσοφίας είναι η σκέψη ότι όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί με ανικανότητες, έχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες (Kabat 1950). Σύμφωνες με αυτή τη φιλοσοφία είναι και οι συγκεκριμένες αρχές που αποτελούν τη βάση της PNF:
1. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι πάντα θετική, ενισχύοντας και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε δυνατότητα του ασθενούς σε φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο.
2. Ο πρωταρχικός σκοπός ολόκληρης της θεραπείας είναι να βοηθήσει τους ασθενείς να πετύχουν το υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας.
3. Η PNF είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Κάθε θεραπεία απευθύνεται σε ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό και όχι σε ένα ειδικό πρόβλημα ή τμήμα του σώματος.
pnf1.fotoΟι βασικές αρχές της PNF ορίζονται ως μέσα προώθησης της απόκρισης του νευρομυϊκού μηχανισμού στον ερεθισμό των ιδιοδεκτικών αισθητικών υποδοχέων. Πολλές φόρες χρησιμοποιείται για να προκαλέσει αντανάκλαση ενέργειας από ισχυρότερες μυϊκές ομάδες σε ασθενέστερες. Οι λαβές που χρησιμοποιούνται ερεθίζουν τους δερματικούς υποδοχείς και παρέχουν πληροφορίες στον ασθενή για τη σωστή κατεύθυνση της κίνησης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος που δημιουργεί και οργανώνει κινητικά πρότυπα αναγνωρίζει κινήσεις και όχι μύες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιμέρους κινήσεις μας προέρχονται από συνδυασμούς συνεργών μυών που συνθέτουν τα διαγώνια σχήματα διευκόλυνσης της PNF, συνδυάζοντας την κίνηση στα τρία επίπεδα.

pnffΗ PNF χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των παθήσεων και κακώσεων τόσο του νευρικού όσο και του μυοσκελετικού συστήματος. Ειδικότερα ενδείκνυται σε:
1.    Δυσκολίες στην αρχή μιας κίνησης εξαιτίας αδυναμίας ή ακαμψίας
2.    Κίνηση πολύ αργή ή πολύ γρήγορη
3.    Μη συντονισμένη κίνηση
4.    Έλλειψη της συνεργασίας ή της ικανότητας για κίνηση σε επιθυμητή κατεύθυνση
5.    Περιορισμένο ενεργητικό εύρος κίνησης
6.    Περιορισμένο παθητικό εύρος κίνησης
7.    Αστάθεια
8.    Μυϊκή αδυναμία
9.    Αδυναμία ισομετρικής σύσπασης του μυός
10.    Πόνο κατά την κίνηση
11.    Αστάθεια άρθρωσης
12.    Αστάθεια εξαιτίας τραυματισμού ή οστεοπόρωσης
13.    Δυσκολίες κατά τη βάδιση
14.    Αποκατάσταση τραυματισμένων μυών και τενόντων.

pnff1